Reklamace

Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) jsou upraveny v obchodních podmínkách.
Zde jsme pro vás připravili základní informace jak reklamovat zboží.

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Online reklamační systém

Pro snadné vyřešení reklamace jsme pro vás připravili  "online reklamační systém" kde nám jednoduše sdělíte, co se stalo. Pro vstup do formuláře musíte znát variabilní symbol – je uveden na faktuře a shoduje se s číslem objednávky. Také je potřeba zadat e-mail, který byl zadán v objednávce. Pokud údaje nemáte ( např. je zboží zakoupeno na prodejně bez registrace) využijte dalších způsobů uplatnění reklamace.

Ostatní možnosti

Můžete nás kontaktovat telefonicky na lince zákaznického servisu nebo zaslat informační e-mail nejlépe s vyplněným reklamačním protokolem ke stažení k dispozici zde, nebo číslem faktury, případně objednávky, popisem závady a ideálně fotky poškození na adresu info@nejkufry.cz

Poštou nebo přepravní společností

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží:
Nejkufry.cz, Dopraváků 749/3, Praha 8, 184 00.
Při zaslání zboží na reklamaci Poštou nebo smluvním přepravcem prosím zboží řádně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Uveďte č. online reklamačního protokolu nebo vložte stažený vyplněný reklamační protokol, případně minimálně uveďte číslo faktury nebo objednávky, popis závady a kontakt na Vás – adresu, telefon.

Reklamace na prodejně

Reklamovat zboží je možné osobně v otevírací době na naší prodejně Nejkufry.cz, Dopraváků 749/3, Praha 8, 184 00.
Pro zjednodušení a urychlení vyřízení reklamace doporučujeme si stáhnout a vyplnit reklamační protokol.

Reklamační protokol ke stažení k dispozici zde.

Kontakty pro řešení a informace o průběhu reklamace:
info@nejkufry.cz
tel: 734212086 (v pracovní dny 9:00 do 17 hod)

(infolinka Po-Pá 9:00 - 17:00)

Kontakty
| Registrace