Odškodnění za zpožděný let

V případě cestování letadlem vás může potkat také některá z nepříjemných událostí, jako je zpoždění či náhlé zrušení letu, které v současné době bohužel představuje stále častější nemilou událost. V případě, že se vás některá z těchto situací dotkne, můžete požadovat příslušné finančního odškodnění. Vzniklé právo na odškodnění se v závislosti na konkrétní vzniklou situaci zakládá buď na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 nebo se vztahuje na takzvanou Montrealskou úmluvu. Mezi smluvní strany této úmluvy patří také nečlenské země Evropské unie.

Nárok na finanční odškodnění 

Nárok na finanční odškodnění ale zdaleka není pouze jediným právem ze strany cestujícího v situaci zrušení nebo zpoždění letu. Jmenované nařízení totiž dále upravuje i právo na péči o cestujícího ze strany dopravce. Do péče o cestující při splnění podmínek, které jsou vymezeny nařízením, spadá i nabízené občerstvení, komunikace, kdy jde například o umožnění bezplatného telefonického hovoru a v případě nutné potřeby také nocleh. Často se řeší i zatoulané či ztracené cestovní kufry, protržené látkové tašky nebo poničené plastové kufry, což může vzniknout mnoha způsoby. Zde se ale nyní zaměříme výhradně na právo finanční kompenzace za zrušení nebo zpoždění letu.

Kompenzaci za zpožděný let můžete vyřešit s ClaimCloud.cz

Právo na odškodnění na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004

Do oblasti působnosti tohoto nařízení spadají následující situace:

  • odlet z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie, Norska, Islandu i Švýcarska
  • odlet z letiště umístěného na území třetí země, tedy země mimo EU na letiště umístněné na území členského státu EU, kdy je zároveň provozující letecký dopravce příslušný do členské země Evropské unie

To tedy znamená v praxi, že pokud letíte z jakéhokoliv jiného státu, který je členem EU, toto nařízení může být uplatněno. Pokud jde o let ze třetí země, tedy z USA, Tuniska nebo třeba Turecka, zpět do zemí ležících v EU, můžete toto nařízení uplatnit pouze v případě, že je váš vybraný letecký dopravce z EU. Jmenovat můžeme třeba ČSA, Lufthansa či Ryanair. Jestliže nejsou splněny tyto uvedené podmínky, nemůže být zmíněné nařízení použito. V tomto případě pak můžete případnou náhradu škody vzniklou na základě zpožděného nebo zrušeného letu žádat pouze na základě Montrealské úmluvy.

Podrobně se o stejném tématu dočtete i v článku zpoždění letu na Cestujlevne.com.

Jedná-li se o zpožděný let

Cestující, kterých se zpožděný nebo zrušený let týká, mohou získat odškodné v rozmezí 250 EUR až 600 EUR. Výši kompenzace ovlivňuje délka zpoždění, letová vzdálenost a skutečnost, zda se jedná o let z jednoho členského státu EU do druhého nebo o let do třetí země. Pro lepší přehled v celé situaci přikládáme tabulku. Pokud jde o jednotlivé podmínky, které jsou vždy uvedeny v příslušném řádku tabulky, musí být splněny kumulativně. Evropský soudní dvůr dovodil v rozsudku Sturgeon C-402/07 a C-432/07 nárok na finanční kompenzaci v případě zpoždění letu, kdy stavil, že základní podmínkou pro nárok na finanční kompenzaci je, aby toto zpoždění bylo delší než 3 hodiny. 

 

Letová vzdálenost

 

Výše kompenzace

a)

maximálně 1 500 km

 

250 EUR

b)

minimálně 1 500 km

let v rámci Evropské unie

400 EUR

c)

od 1 500 km do 3 500 km

let mimo Evropskou unii

400 EUR

d)

 

let nespadající pod písm. a) až c)

600 EUR

 

Určení letové vzdálenosti probíhá tak, že se vychází z posledního místa určení, kam v důsledku zpoždění cestující přiletí mnohem později než by přiletěli v plánovaném čase. Celková doba zpoždění je započítávána oproti údaji o příjezdu do cílové destinace, který je uveden na zakoupené letence.

Můžeme si to vysvětlit na následujícím příkladu:

Vyrazíte evropskou leteckou dopravní společností z Pekingu do Prahy s přestupem v Paříži, v Pekingu nastane 2 hodiny zpoždění, vy nestihnete navazující let Paříž – Praha a proto do Prahy dorazíte o 7 hodin později. Do své cílové destinace, kterou je Praha dorazíte o 7 hodin později a budete mít nárok na kompenzaci ve výši 600 EUR. Letová vzdálenost se počítá mezi Pekingem a Prahou.

Jedná-li se o zrušený let

Nárok na finanční kompenzaci za zrušení letu vzniká:

  • pokud nejste o zrušení letu informováni alespoň 2 týdny před plánovaným časem odletu
  • pokud nejste o zrušení letu informováni ve lhůtě od 2. týdnů do 7. dnů před plánovaným časem odletu a není vám nabídnuto přesměrování umožňující odletět nejpozději 2 hodiny před plánovaným časem odletu a současně dosáhnout cílového místa určení nejpozději 4 hodiny po plánovaném čase příletu
  • pokud nejste informování o zrušení ve lhůtě kratší 7. dnů před plánovaným časem odletu a není vám nabídnuto přesměrování vašeho letu umožňující odletět nejpozději 1 hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději 2 hodiny po plánovaném čase příletu

Postup při uplatnění nároku na finanční odškodnění

V případě nároku na odškodnění za zpožděný nebo zrušený let postupujte následovně:

  • dejte dohromady všechny důkazy pro prokázání zpoždění nebo zrušení letu, tedy letenky, palubní lístky, potvrzení o zpoždění nebo zrušení letu nebo i fotografie tabulí z odletové haly informující o zpoždění letu pro případný soudní spor
  • vyplňte formulář EU pro stížnosti a zašlete jej letecké společnosti doporučeným dopisem s informacemi o zpoždění či zrušení letu a žádostí o kompenzaci, na kterou vám vzniká podle nařízení nárok
  • jestliže letecká společnost z jakéhokoliv důvodu odmítne nárok plnit, obraťte se na vnitrostátní orgány odpovídající za vynucování nařízení v příslušné zemi podle místa vzniklé situace nebo podle cílové destinace v EU (seznam příslušných vnitrostátních orgánů je u formuláře)
  • oprávněný nárok lze v konečném případě řešit soudní cestou, kdy podáte žalobu k místně příslušnému soudu formou návrhu na vzdání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu

Nejsou-li splněny podmínky působnosti nařízení, odškodnění lze domáhat na základě Montrealské úmluvy, která formuluje odpovědnost za škodu, její promlčení a vylučující okolnosti. V zásadě stanovuje maximální limit 4694 jednotek zvláštních práv čerpání – SDR, v přepočtu částku asi 157 695 korun. Postup při domáhání kompenzace je podobný a příslušné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách zvolených dopravců a často lze situaci řešit i přímo v letištních prostorách. Pokud letecká společnost odmítá nárok plnit, je třeba opět vše řešit soudní cestou.

Odškodnění za zpožděný let

 

(infolinka Po-Pá 9:00 - 17:00)

Kontakty
| Registrace