Cestovní doklady a předpisy pro cesty do Švýcarska

Plánování výletu do Švýcarska může být vzrušující, ale zároveň vyžaduje určitou přípravu a znalost místních předpisů. Švýcarsko, s jeho malebnou krajinou a historickými městy, láká cestovatele ze všech koutů světa. V tomto článku najdete přehled informací o cestovních dokladech a pravidlech, které byste měli mít na paměti.

Cestovní doklady

Podle webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky je pro vstup a pobyt ve Švýcarsku nutné dodržovat podmínky stanovené tamními zákony. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby vždy před svou cestou ověřili u konzulárního úřadu cílové země, zda nedošlo ke změnám v podmínkách vstupu a pobytu.

Švýcarsko není členem Evropské unie, avšak je platným členem Schengenského prostoru. Pro vstup a vycestování je nutné mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas.  Občanský průkaz, ale i cestování pas musí být minimálně platný po celou dobu vašeho plánovaného pobytu ve Švýcarsku. 

Cestovní doklady pro děti

Občanský průkaz vždy platí pouze pro jeho držitele, nikoliv pro dítě zapsané v občanském průkazu rodiče.

Pokud jedete s dětmi nebo nezletilými, ujistěte se, že každý z nich má vlastní platný cestovní pas nebo občanský průkaz.

Součástí by také měl být písemný souhlas rodičů v případech, kdy dítě cestuje s prarodiči nebo jinou blízkou osobou. V některých zemích je také vyžadován písemný souhlas jednoho rodiče, bez ohledu na jejich současný či minulý partnerský vztah, pokud druhý rodič cestuje s dítětem do zahraničí. Toto speciální potvrzení je nutné nechat si ověřit u notáře

Vízum, režim vstup a délka pobytu

Ve Švýcarsku je možné přechodně pobývat bez povolení k pobytu maximálně 90 dnů během období 180 kalendářních dnů. Pokud však český občan plánuje zůstat ve Švýcarsku déle než 3 měsíce nebo tam vykonávat placenou práci, je povinen požádat o příslušné povolení k pobytu u migračního úřadu příslušného kantonu ve Švýcarsku.

Pro turistické pobyty do 90 dnů není třeba získat žádné speciální povolení ani se registrovat. Toto pravidlo platí také pro léčebné nebo lázeňské pobyty. 

Povinnost přihlášení se vztahuje pouze na cizince, kteří přijeli do Švýcarska kvůli přestěhování nebo začali pracovat. Tito jednotlivci jsou povinni se přihlásit k pobytu ve Švýcarsku do 8 dnů u kantonální cizinecké policie odpovídající místa svého pobytu, vždy však před zahájením pracovní činnosti.

Řízení vozidel

Pro řízení vozidel ve Švýcarsku potřebujete platný řidičský průkaz ČR a další doklady, jako je malý technický průkaz vozidla (osvědčení o technické způsobilosti vozidla) a zelenou kartu neboli mezinárodní pojištění zákonné odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.

V případě jízdy po dálnicích je nutné investovat do dálniční známky nazývané "Vignette", která umožňuje průjezd dálnicemi po celé zemi. Dálniční známku je možné pořídit ve fyzické podobně, ale také v elektronické verzi. Dálniční známka je platná na 1 rok respektive 14 měsíců. Dálniční známka stojí 40 CHF. Tuto nálepku je možné pořídit na oficiálních stránkách nebo na hraničních přechodech, poštách, u čerpacích stanic a podobně.

Celní a devizové předpisy

Švýcarsko uplatňuje přísné předpisy týkající se dovozu a vývozu určitých druhů zboží, včetně potravin, alkoholu, tabákových výrobků a paliv. Další podrobnosti naleznete na příslušných webových stránkách zde

Některé specifické druhy zboží, jako jsou zbraně, pyrotechnika (ohňostroje), kulturní předměty, narkotika a drogy, určité léky, zvířata, rostliny a jejich produkty nebo padělané značky, jsou buď zakázány nebo podléhají přísným omezením. Pro více informací se obraťte na příslušné úřady. Konkrétní informace najdete také na oficiálních stránkách bazg.admin.ch.

Při vstupu do Švýcarska platí obecné pravidlo, že cestující jsou osvobozeni od cla a daní na věci určené pro osobní potřebu. Mezi tyto věci patří oděvy, toaletní potřeby, kosmetika, léky pro osobní užití (doporučuje se mít potvrzení od lékaře o předepsaných léčivech), fotoaparát, kamera, mobilní telefon, přenosný počítač, občerstvení a nápoje určené k přímé konzumaci a pohonné hmoty v nádrži vozidla plus maximálně 25 litrů v kanystru.

Další předměty, určené k osobní spotřebě cestujícími nebo jako dary, jsou zbaveny daně a cla, pokud splňují oba následující předpoklady:

 • jejich celková hodnota (bez daně) nepřesahuje částku CHF 300,-
 • nebyly překročeny stanovené množstevní limity u vybraných druhů zboží.

Pokud přesáhne tato celková hodnota všech položek (bez daně) částku CHF 300,–, je vyžadováno zaplacení daně ve výši 8 % (standardní sazba) nebo 2,5 % (snížená sazba, například u potravin) z celkové částky.

V případě, že jsou překročeny množstevní limity u vybraných druhů zboží, je vyžadováno uhradit clo.

Zde jsou určité kategorie zboží s tzv. bezcelním množstvím. Švýcarské úřady tato množství uvádějí jako „množství na osobu a den“. Je však důležité si uvědomit, že podle informačních brožur o clech a daních pro cestující do Švýcarska platí pravidlo, že tato bezcelní množství může stejná osoba uplatnit pouze jednou denně.

Stanovené omezení množství u zboží, na které se vztahuje clo:

 • Maso a masné produkty, s výjimkou divočiny a ryb, mohou být bezcelně dovezeny v množství 1 kg na osobu. Dovoz produktů ze zvířat s původem mimo EU a Norska je zakázán.
 • Máslo a smetana mohou být bez cla dovezeny v množství 1 kg nebo 1 litr na osobu.
 • Oleje, tuky a margaríny určené k potravinářským účelům mohou být bez cla dovezeny v množství 5 kg nebo 5 litrů na osobu.
 • Alkoholické nápoje (platí pouze pro osoby starší 17 let) mohou být bez cla dovezeny v množství 5 litrů celkem pro nápoje do 18% obsahu alkoholu, nebo 1 litr celkem pro nápoje s obsahem alkoholu nad 18 %.
 • Tabákové výrobky (platí pouze pro osoby starší 17 let) mohou být bez cla dovezeny v množství 250 cigaret nebo doutníků, nebo 250 g jiných tabákových výrobků. Případně lze kombinovat obě možnosti do stanoveného limitu.

Množstevní limity pro různé druhy potravin, alkoholu a tabáku najdete na stránkách bazg.admin.ch

Zdravotní pojištění

Na cestu do Švýcarska je důležité mít dobré zdravotní pojištění, které pokrývá širokou lékařskou péči v zahraničí, pokud byste ji náhodou potřebovali během své cesty. Zdravotní péče ve Švýcarsku patří k jedné z nejkvalitnějších na světě, proto může být velmi nákladná, pokud nejste pojištěni.

Cestovní finanční prostředky

Švýcarsko patří k zemím s vysokými životními náklady, a proto je důležité mít dostatek finančních prostředků na pokrytí svých výdajů, tedy k zajištění cesty a pobytu. Jeho výše není pevně stanovena zákonem a závisí na individuálních okolnostech cestovatele. Kontroly, včetně těch prováděných na území, jsou obvykle prováděny ojediněle a náhodně.

Většina transakcí ve Švýcarsku je prováděna v švýcarských francích (CHF), takže je vhodné mít i s sebou hotovost v této měně. K dispozici jsou také bankomaty a možnosti platby kreditními kartami, ale je dobré mít na paměti možné poplatky za výběr hotovosti z bankomatů a kurzové rozdíly při platbách kartou.

Důležitá telefonní čísla

 • Policie (tísňové volání) 117
 • Hasiči 118
 • První pomoc 144
 • Autoopravy (pomoc na silnicích) 140
 • Informace o telefonních číslech 111
 • Lavinové nebezpečí 187


Zdroj: mzv.gov.cz.

(infolinka Po-Pá 9:00 - 17:00)

Kontakty
| Registrace