Ztracené zavazadlo na letišti: Jak se s tím vypořádat?

Cestování je plné dobrodružství, vzrušení a nových zážitků. Bohužel se může stát, že během letu přijdete o své zavazadlo. Pokud k tomu došlo, nepanikařte. Vše se dá vyřešit, i tato zdánlivě patová situace. V tomto článku se zaměříme na to, jak postupovat, když ztratíte zavazadlo či vaše zavazadlo bylo opožděno. A poskytneme užitečné informace a tipy, jak se s tím vypořádat. 

Okamžitě informujte personál 

Pokud jste u pásu, kam přijíždějí zavazadla po příletu, čekali marně, vaše zavazadlo se nejspíš pouze opozdilo. To, že by se zavazadlo docela ztratilo, se naštěstí moc často nestává. Během několika dnů byste se s ním proto měli opět shledat.

I tak ale musíte informovat pracovníky na letišti o tom, co se stalo. Ať už je to jakkoliv, máte nárok na pomoc, případně i náhradu škody.

Na každém letišti najdete speciální oddělení, kde se nahlašují zpožděná a ztracená zavazadla na letišti. Většinou najdete jejich kancelář s okýnkem v prostoru haly, kde si vyzvedáváte své zavazadlo.  Přepážku, označenou Lost Baggage/Baggage Claim, tedy vyhledejte a oznamte ztrátu zavazadla. 

personal

Protokol o ztraceném/zpožděném zavazadle

Sepište s personálem protokol o ztraceném zavazadle (anglicky se nazývá Property Irregularity Report, krátce PIR) a neodcházejte bez jeho kopie či nějakém potvrzení o události. 

Potvrzení o ztrátě se vám bude hodit při pozdější komunikaci s letištěm. Protokoly bývají opatřené referenčním číslem, zvýrazněte si ho, ať ho nemusíte hledat. I to se vám bude při komunikaci hodit.

Do protokolu vyplníte všechny klíčové podrobnosti o ztraceném zavazadle. Popíšete jeho velikost, značku, barvu a další identifikační údaje. Právě i z těchto důvodů je důležité své zavazadlo označit, ať už jmenovkou nebo visačkou. Do protokolu uvedete také své kontaktní informace, telefonní číslo a adresu, kam vám opožděné zavazadlo doručí. 

Průběžná komunikace s letištním personálem

Celý proces hledání a doručení opožděného či ztraceného zavazadla může nějakou dobu trvat. A rozhodně není nic špatného na tom se průběžně zajímat o vývoj situace. 

Během komunikace s letištním personálem buďte zdvořilí a trpěliví. Dělají, co je v jejich silách, aby vaše zavazadlo naši a doručili vám ho co nejdříve zpět.  

Náhrada nákladů a pojištění zavazadel

Ztracené zavazadlo

Společnost má 21 dní na to, aby zavazadlo nalezla a vrátila vám ho. Pokud se jim to nepodaří, zavazadlo se oficiálně prohlásí za ztracené. A vám vzniká nárok na náhradu za zavazadlo i jeho obsah. Tato částka se pohybuje se okolo 1200 EUR. V případě, že chcete nárokovat kompenzaci, předložte aerolince:

  • reklamační formulář zavazadla (PIR),
  • palubní vstupenku,
  • zavazadlový lístek,
  • soupis obsahu zavazadla (doporučujeme přidat účtenky ztracených věcí),
  • kontaktní údaje a číslo účtu.

Zpožděné zavazadlo

V případě zpožděného zavazadla, které se do 21 dnů našlo, si můžete požádat o náhradu nákladů na nezbytnosti během čekání na zavazadlo mimo domov. Jedná se o věci, které jste měli v kufru, nutně potřebovali, a proto jste si to museli znovu koupit. Typicky hygienické potřeby, léky, oblečení. V takovém případě si ale nezapomeňte od všeho schovávat účtenky. 

Žádost o kompenzaci podávejte do 21 dní od doručení zpožděného zavazadla. K žádosti a účtenkám připojte také:

  • reklamační formulář z letiště (PIR), 
  • zavazadlový lístek 
  • a kontaktní údaje.

Nárokujte pojistné plnění

Pokud máte uzavřené pojištění zavazadel, informujte se o postupu nárokování pojistného plnění. Pojišťovna poskytne finanční kompenzaci za poškozené nebo ztracené zavazadlo na letišti.

Shrnutí

Ač je ztráta zavazadla na letišti nepříjemná situace, dá se řešit. Nejdůležitější je zůstat v klidu a postupovat racionálně. Informujte letištní personál, udržujte průběžnou komunikaci a snažte se uchovat důležité informace a doklady. Věříme, že se k vám vaše zavazadlo co nejdříve vrátí a budete moci pokračovat na své cestě nebo při odpočinku na dovolené, tentokrát už s pocitem jistoty a bezstarostnosti.

(infolinka Po-Pá 9:00 - 17:00)

Kontakty
| Registrace